over ons

Geworteld in de Zeeuwse delta en gegroeid in de Zeeuwse duinen

Missie

Vanaf het begin heeft EcoParks Bouw- en Projectontwikkeling zich onderscheiden door gebruik te maken van innovatieve mogelijkheden in verband met energiebeheersing en recycling. Het gebruik van zonnepanelen in combinatie met een warmwatersysteem is vanaf het begin in 1996, gemeengoed. In de 21e eeuw is dit niet meer voldoende en streven wij er naar om zoveel mogelijk aan te sluiten bij een circulaire economie. Deze uitdaging gaan we aan omdat we geloven dat we het met elkaar moeten doen met de materialen die op deze aarde aanwezig zijn, niet alleen nu maar ook de toekomstige generaties. Wij zijn dan ook steeds op zoek naar mogelijkheden om energie te besparen en materialen te gebruiken waarbij hergebruik mogelijk is. Met leveranciers worden afspraken gemaakt zodat bij het afdanken van gebruikte apparaten, materialen, meubilair e.d. deze niet op de afvalberg belanden maar deze kunnen worden hergebruikt, op wat voor manier dan ook. Wij denken dan ook na over financiƫle haalbaarheid hiervan op zowel de korte als de lange termijn. Ook voor recreatieve woningen wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De zoektocht naar een circulaire economie staat nog maar aan het begin, maar wij gaan de uitdaging hiervan graag aan omdat we van de noodzaak overtuigd zijn..

Visie

Geworteld in de Zeeuwse Delta en opgegroeid in de ruimte van de Zeeuwse Duinen heeft Gilles Straijer zijn ontwikkelingen vorm gegeven. Met EcoParks Bouw- en Projectontwikkeling streeft hij naar het ontwikkelen van recreatieve mogelijkheden die bijdragen aan de beleving van de gasten en van de eigenaren van de vakantiewoningen. Een beleving van rust, ruimte en vakantieplezier. De recreatieprojecten die door EcoParks Bouw- en Projectontwikkeling zijn gebouwd en worden ontworpen, sluiten nauw aan bij de omgeving. Deze ontwikkelingen getuigen niet alleen van nuchterheid en duurzaamheid, maar ook van innovatie en creativiteit. De schoonheid en verscheidenheid van Zeeland wordt op deze manier blijvend toegankelijk gemaakt voor zowel de rustzoeker als de actieveling. Dit geldt ook voor de projecten voor permanente bewoning. Doel is dat mensen tot in lengte van jaren met veel plezier genieten van de gebouwde omgeving. Hier is voor nodig dat ook er ook op lange termijn een band blijft bestaan tussen de ontwikkelaar en de gebruiker. EcoParks Bouw- en Projectontwikkelaar leunt, naast haar lange ervaring, ook op de kennis en ervaring van regionale bedrijven met wie een langdurige relatie is aangegaan. Hiermee draagt EcoParks Bouw- en Projectontwikkeling bij aan zowel de ontwikkeling van de regionale economie als van het behoud van het Zeeuwse landschap met oog voor openheid, kustbeleving en vakantieplezier

Geschiedenis

In 1988 startte Gilles Straijer samen met zijn echtgenote Lenneke zijn bouwbedrijf en al snel raakte hij betrokken bij recreatieve ontwikkelingen. Nadat hij eerst bij Wilma Projectontwikkeling, Bosbouw (stormvloedkering) en de Heidemij ervaring had opgedaan vond hij het tijd worden zijn eigen bedrijf te beginnen. Met zijn civiele- en bouwkundige achtergrond kon hij het terrein goed overzien en dit prikkelde zowel zijn ondernemerschap als zijn creativiteit. De projecten werden allemaal turn-key uitgevoerd zodat zowel eigenaren als gasten onmiddellijk van de woningen gebruik konden maken. Samen met stake-holders wordt er op toegezien dat het totale concept van de parken draagkracht heeft, vooral op de lange termijn. In de sommige gevallen zorgde EcoParks Bouw- en Projectontwikkeling voor de gehele ontwikkeling, maar vaak was dit ook samen met partners. In de meeste gevallen was EcoParks Bouw- en Projectontwikkeling verantwoordelijk voor het concept, de woningontwerpen, de infrastructuur, de bouw- en de inrichting van de woningen.

Sinds 2024 is ook zoon Tim betrokken bij het bedrijf